| Nyheder| Nyheder ProfilProfil| Ydelser| Ydelser| Projekter| Projekter| Kontakt| Kontakt
de | de | dkdk
stæhr|architekten - Stæhr|architekten
stæhr|architekten

stæhr|architekten

Arkitektfirmaet Stæhr Architekten arbejder med rådgivning og design indenfor en lang række af opgavetyper, spændende fra traditionelle byggeopgaver og projektudvikling til teknisk bygningsvurdering og investeringsprojekter. Tegnestuen har ligeledes udviklet specialkompetencer inden for controlling og bygherrerådgivning.

Tegnestuen ledes og ejes af den danske arkitekt Henrik Stæhr. Inden Henrik Stæhr i midten af 2003 åbnede firma under eget navn, var han medindehaver og partner i et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer, hvis aktiviteter i Tyskland han ledede siden 1993 med domicil i Berlin.

Baserende på Henrik Stæhrs mangeårige erhvervserfaring i både Danmark og Tyskland har tegnestuen udviklet en omfattende kompetence og erfaring med rådgivning af både danske og tyske investorer og bygherrer i begge lande.

Vores filosofi og arkitekturopfattelse har rødder i den danske kultur og i den skandinaviske fortolkning af den internationale funktionalisme. I vores projekter forfølger og søger vi et formsprog, der er enkelt, klart og præcist i sit udtryk – og samtidighed udtrykker en levende og harmonisk mangfoldighed.

Udgangspunktet er en grundlæggende humanistisk bevidsthed, som vi tilstræber at forene med målsætningerne om funktionalitet, fleksibilitet og kontinuitet i et stadigt udviklende arkitektonisk formsprog – og vi ser os selv i rollen som arkitektonisk og funktionel formidler overfor - og sammen med husets brugere og bygherrer.

Sammen med overholdelse af de foregivne krav til økonomi, kvalitet og tid ser vi også en ansvarlig og bevidst omgang med energi og ressourcer som en naturlig og grundlæggende del af vores arbejde.
Kvalitetssikring - Stæhr|architekten
Kvalitetssikring
Stæhr Architekten arbejder med et internt kvalitetssikringssystem, der med afsæt i en afstemt arbejdsmetode med integrerede kontrolfunktioner skal sikre et optimalt projektforløb.

Den interne projekteringssystematik skal sikre, at de valgte løsninger er i overensstemmelse med projektgrundlag og opdraggivers ønsker og forventninger. Kontrolfunktionerne skal sikre, at alle normer, regler og dimensioneringer overholdes hhv. er korrekte. Endvidere skal det systematiserede forløb bidrage til, at tegnestuens høje faglig niveau bibeholdes og stadigt øges.
Teknisk udstyr - Stæhr|architekten
Teknisk udstyr
Arkitektfirmaet Stæhr Architekten råder over et moderne edb-anlæg med AutoCAD Architecture (3D) som tegneprogram og diverse programmer for strukturering og styring af de løbende projekterings- og udførelsesprocesser, herunder også økonomi- og terminstyring.

Til præsentationsmateriale og andre offentliggørelser har vi forskellige visualiserings- og layoutprogrammer til vores rådighed. Administrative opgaver udføres naturligvis ligeledes på basis af den for opgaven relevante software.

Alle programmer bliver løbende opdateret.