| Nyheder| Nyheder| Profil| Profil YdelserYdelser| Projekter| Projekter| Kontakt| Kontakt
de | de | dkdk
Arkitektur og planlægning 
Arkitektur og planlægningArkitektur og planlægning
Stæhr Architekten tilbyder udførelse af arkitektarbejder i både Tyskland og Danmark og optræder dels som totalrådgiver i forbindelse med den konkrete opgave og dels som kompetent samarbejdspartner i forbindelse med projektudviklingsaktiviteter.

I tegnestuens mange arbejdsområder indgår bl.a. udvikling og projektering af kontor-, produktions- og forskningskomplekser, idrætsanlæg og boligbyggeri – herunder også ferie-, pleje- og ældreboliger.

Udover projektering og gennemførelse af nybyggeri arbejder vi med sanering, ombygning og modernisering af eksisterende bygningsmasse - herunder fredede bygninger og anlæg.

Derudover støtter og rådgiver vi både tyske og danske bygherrer og investorer i forbindelse med fact finding- og projektaktiviteter i de enkelte lande.

Tegnestuen har udviklet en særlig ekspertise indenfor rådgivning om og udarbejdelse af tekniske dokumenter for bolig- og erhvervsenheder, der ønskes konverteret fra udlejning til ejerboliger.
Se projekter
 
Teknisk ejendomsvurdering 
Teknisk ejendomsvurderingTeknisk ejendomsvurdering
Som ejendomsinvestor ønsker man at forudse om investeringerne betaler sig på lang sigt. Som regel er denne type investeringer forbundet med en lang række tekniske og økonomiske parametre, der umiddelbart kan være uhåndgribelige og uoverskuelige. Vores team af erfarne teknikere og eksperter hjælper investoren med at skabe den størst mulige gennemskuelighed og transparens.

Vi udarbejder vurderinger og beslutningsgrundlag, på baggrund af dine krav og ønsker til indhold og omfang, uanset om du er køber eller investor, ejer eller sælger.

Med vores strukturerede undersøgelses- og arbejdsmetodik kan Stæhr Architekten både i forbindelse med enkeltejendomme og ejendomsporteføljer levere de krævede, ofte meget kortfristede, ydelser kompetent, hurtigt og kundeorienteret.

Den tekniske undersøgelse og vurdering af den enkelte enhed omfatter gennemgang af alle relevante bilag til rådighed, samt en besigtigelse af enheden.

Udformningen af den tekniske vurdering kan spænde fra mindre rapporter, der giver „a first impression“, til rapporter indeholdende mangeloplistning og fotodokumentation, vurdering af istandsættelsesudgifter og udgifter til den løbende vedligeholdelse over 10 år, eller vurdering af ejendommens udviklings- og moderniseringspotentiale (værdiforøgelse) og beregning af det krævede investeringsvolumen. Desuden kan vi, hvis det er ønsket, beregne enhedens genopførelsesværdi (forsikringsrelevant).

Den tekniske vurdering udarbejdes efter ønske på tysk, dansk eller engelsk.
Se projekter
 
Controlling und Projektmanagement 
Controlling und ProjektmanagementControlling und Projektmanagement
Når et investeringsprojekt befinder sig i planlægnings- eller udførelsesfasen, ønsker man som investor kontrol og vurdering af alle projektdokumenter – også i teknisk henseende – og man ønsker sikkerhed for, at alt på byggepladsen bliver udført i henhold til indgåede kontrakter

Stæhr Architekten tilbyder at være en pålidelig partner og rådgiver for investoren både ved kontrol af tekniske dokumenter og som teknisk controller på byggepladsen. Vi overvåger at indgåede aftaler mellem investor og sælger overholdes - inklusiv hensyn til eventuelle lejekontrakter med fremtidige lejere og operatører – og sørger for kontrol og opfølgning af aftalte kvaliteter, tidsfrister og udgifter, herunder deltagelse ved byggemøder og overdragelsesforretninger.

Ved langvarige eller komplekse projekter anbefales det at bygherre/investor supplerer sin organisation med ekstern bistand. I rollen som ”project manager” overtager vi de klassiske ydelsesområder indenfor projektstyring, det vil sige de typiske bygherrefunktioner indenfor organisation, koordinering, kvalitet/kvantitet, udgifter samt tidsfrister og kapaciteter. Vores team kan dermed aflaste kundens organisation, og tillade at organisationen kan fokusere på opgaver indenfor egne kernekompetencer.
Se projekter